“Moč ekipe je vsak posamezen član. Moč vsakega člana je ekipa.”
Phil Jackson, nekdanji legendarni trener v košarkarski ligi NBA

Dobri odnosi so temelj za uspešno sodelovanje, učinkoviti odnosi doprinašajo dodano vrednost!

Sodelavci prinašajo v tim različno energijo, dinamiko in vrednote. Vsak doživlja odnose drugače, prav tako se različno odziva na dogajanje, konflikte, informacije. Dobri odnosi so pomembni za uspešno sodelovanje, a za podjetje je pomembno, da je tim učinkovit – tudi v odnosih.
In odnosi se začnejo graditi pri posamezniku.

Tina Fröhlich Učinkoviti odnosi

Komu je Šola za učinkovite odnose namenjena?

Šola za učinkovite odnose je namenjena vsem vrstam timov, ki stremijo k razvoju in nadgradnji medsebojnih odnosov.

Zakaj izvesti Šolo za učinkovite odnose v podjetju?

Živimo v zelo intenzivnem času, ki nam prinaša veliko informacij, interakcij, izzivov, motenj in hrupa ter različnega stresa. Usklajevati moramo zasebno in poslovno življenje. Zato je nujno potrebno, da si vzamemo pravo »dozo« odklopa od vseh vplivov iz okolice in poskrbimo zase. Le tako bomo lahko opravljali svoje delo uspešno in skoncentrirano tudi na dolgi rok.

Tina Fröhlich Učinkoviti odnosi

Da vsak posameznik v timu deluje optimalno, moramo poskrbeti:

 • da ne pride do preobremenjenosti, pretiranega stresa in kronične utrujenosti,
 • da ohranjamo svoje ravnovesje,
 • da obvladujemo pritiske okolice,
 • da aktiviramo skrite potenciale,
 • da poskrbimo najprej zase, da lahko nato poskrbimo tudi za druge, in nenazadnje,
 • da skrbimo za svoj osebni in strokovni razvoj.

V Šoli za učinkovite odnose nagovarjamo vse naštete vsebine na dveh nivojih; odpiramo teme, ki se dotikajo POSAMEZNIKA in njegovih vedenjskih vzorcev, motivatorjev, načina komunikacije in lastne organizacije. Hkrati pa povezujemo TIM kot celoto, saj delamo na učinkovitih strategijah za posameznika, ki vodijo v učinkovite odnose v celotnem timu.

S tem se opolnomoči posameznik in razvija podjetje:

 • Boljša komunikacija in razumevanje med sodelavci
 • Učinkovitejše reševanje konfliktnih situacij
 • Višja osebna in organizacijska učinkovitost
 • Manj napetosti in stresa v timu
 • Večja zavzetost zaposlenih
 • Boljše upravljanje s časom

V Šoli za učinkovite odnose se bomo posvetili naslednjim vsebinam:

 • Raziskovanje čustvene inteligence.
 • Izpostavljenost čustvom in odnosom.
 • Gonila posameznikov ali kaj nas žene.
 • Struktura in organizacija časa za ohranjanje energije.
 • Asertivna komunikacija in postavljanje mej.
 • Vrline; s katerimi vrlinami pretiravamo in katere bi lahko razvili, da bi učinkoviteje vzpostavljali odnose z drugimi in ohranjali svojo energijo.
 • Kako se zaščitimo, da ohranimo ravnovesje v poslovnem in osebnem življenju, se ne izčrpavamo, uživamo v delu, uspešno podpiramo vodstvo in sodelavce.
 • Strategije za ohranjanje energije in uspešno delo.
Tina Fröhlich Učinkoviti odnosi

Cilji Šole za učinkovite odnose:

 • Prepoznati in ozavestiti lastne vedenjske vzorce in se osvoboditi omejujočih misli, prepričanj in čustev.
 • Razviti učinkovite strategije za spopadanje z izzivi lastnih vedenjih vzorcev.
 • Ustvariti zdrave meje.
 • Okrepiti osebno moč.
 • Samozavestneje komunicirati.
 • Dodatno razviti čustveno inteligenco in upravljanje z osebno energijo.
 • Spoznati, da je različnost posameznikov v timu prednost in ne slabost.
 • Povečanje učinkovitosti sodelovanja v timu.

Izvedba Šole za učinkovite odnose je:

 • izkustvena,
 • praktična,
 • raziskovalna in tudi
 • sproščena.

Šola za učinkovite odnose je interaktivna izkušnja (kar z različnimi orodji lahko ustvarimo tudi on-line). Na vseh petih delavnicah poleg teoretičnih izhodišč simuliramo različne situacije iz vsakdanjega življenja, osvetlimo, analiziramo, se pogovorimo o možnih izbirah, ki jih imamo v posameznih situacijah.

Šola za učinkovite odnose vključuje:

 • 5 tri-urnih delavnic,
 • varno in zaupno okolje,
 • 5 konkretnih strategij,
 • uporabne nasvete,
 • aktivno sodelovanje vseh udeležencev,
 • prostor za razpravo,
 • povezovanje tima preko izmenjave izkušenj in iskanja možnih odzivov,
 • domače naloge,
 • gradivo,
 • pripravo akcijskega načrta.

Šolo organiziramo za posamezno podjetje po dogovoru. S tem zagotovimo:

 • majhne skupine,
 • prilagoditev vsebine konkretnim potrebam podjetja in udeležencev,
 • izvedbo na lokaciji po izbiri* in
 • prilagojenost terminov.

*Možna je tudi izvedba v on-line obliki.

Omogočite vašim sodelavcem spoznati in razviti lastne strategije tako, da bodo znali le-te ustrezno uporabiti za optimalno delovanje v timu!

Delite z drugimi

Z vami bosta strokovnjaka, ki izvajata šolo na podlagi lastnih izkušenj:

tina_2018TINA FRÖHLICH – kadrovska strokovnjakinja, trenerka vodstvenih in komunikacijskih veščin, predavateljica, coachinja in mediatorka, magistrica znanosti s področja kadrovskega managementa

Ima več kot 20 let praktičnih izkušenj z operativnim delom in vodenjem kadrovskega področja v proizvodnih in tehnoloških podjetjih, kjer je kot ekstravertirana empatinja najprej izgorela, nato pa spoznavala, razvijala in brusila učinkovite strategije za zaščito lastne energije. Je certificirana mediatorka in coachinja. Ker je zelo vedoželjna, je opravila tečaje razmišljanja po dr. Edwardu De Bonu; lateralno razmišljanje in enostavnost v razmišljanju. Prav tako se je certificirala za uporabo in interpretacijo orodij TTI Success Insights® in SDI – Strength Deployment Inventory® ter pridobila certifikat za specialista digitalnega marketinga. V letu 2020 je bila izvoljena za sodnico porotnico na Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani.

Več o Tini najdete tukaj.

Tina Fröhlich Učinkoviti odnosiMARKO KOSTELEC – univerzitetni diplomirani socialni delavec

Svoje bogate poslovne in vodstvene izkušnje začel pridobivati v podjetju Halcom d.d., v začetku kot direktor manjšega poslovnega področja, v nadaljevanju pa kot direktor za razvoj in selekcijo kadrov.

Od leta 2016 dalje se ukvarja s kadrovskim svetovanjem, izobraževanjem in coachingom. Njegove glavne strokovne kompetence so usmerjene na področje kadrovskega in strateškega upravljanja, sistematičnega razvoja voditeljstva, upravljanja talentov v podjetjih in izvajanja poslovnega individualnega in skupinskega coachinga. Kot svetovalec je med drugim sodeloval s: KPMG Slovenija, Summit Leasing, Cablex Group, Agitavit, Radenska, Sumida, Rokus-Klett, Regia Group, Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani, DSO Vič-Rudnik, CSD Ljubljana, CSD Domžale, CSD Celje, CSD Nova Gorica.

Je ICF (International Coaching Federation) akreditirani coach – ACC (Associate Certified Coach), licencirani SDI moderator, licencirani svetovalec psihometričnega kadrovskega orodja PXT in certificirani trener Points of You L1. Opravljeno ima prvo stopnjo moderatorja integrativnega pristopa psihodrame in transakcijske analize. Od leta 2013 je v aktivnem procesu izobraževanja iz transakcijske analize in je specializant transakcijske analize.

Več o Marku najdete tukaj.

Poskrbite za učinkovite odnose!