Želite učinkovit in uspešen tim?

Želite spoznati svoje sodelavce in tako nadgraditi vodstvene veščine?

Želite boljše obvladovati konflikte?

TTI Success Insights®

TTI SUCCESS INSIGHTS® – kompleksen sistem za razvoj sodelavcev

Je učinkovito kadrovsko orodje za odkrivanje in razvoj človeškega potenciala pri posamezniku, timu, vodji, direktorju in podjetniku.

Razkrije celostno podobo človeka; vedenjski potencial, vrednote, motivatorje, prodajne veščine, čustveno inteligenco.

KADROVSKO Orodje TTI Success Insights® se uporablja pri: 

 • izbiri zaposlenih
 • načrtovanju in razvoju kariere posameznikov
 • timskem delu in razvoju timov
 • ocenjevalnih delavnicah in nalogah pri selekciji kadrov
 • analizi delovnih mest
 • učinkoviti izvedbi letnih razgovorov
 • načrtovanju usposabljanja, izobraževanja in treningov
 • individualnem in skupinskem coachingu
 • izboljšanju procesov vodenja, odnosov s strankami in strokovnega timskega dela

“Rast je boleča. Spremembe so boleče. Toda nič ni tako boleče, kot ostati obtičal nekje, kamor ne spadaš.”
Mandy Hale, najbolj prodajana avtorica in govornica New York Timesa

VEDENJSKI POTENCIAL

Spoznajte svoje sodelavce za učinkovitejše vodenje in boljše odnose. Analiza vedenja razkriva, kakšno je naravno vedenje osebe in kako na svojem delovnem mestu prilagaja vedenje.

VREDNOTE ali NOTRANJI MOTIVATORJI

Skozi prizmo 6 notranjih motivatorjev odkrijte, kaj motivira vaše zaposlene.

ČUSTVENA INTELIGENCA

Analiza EQ vam pomaga razumeti sposobnost posameznika, da zaznava, razume in obvladuje samega sebe in različne situacije, kar je pogoj za visoko raven učinkovitosti in produktivnosti.

PRODAJNE VEŠČINE

Spoznajte svoje prodajno osebje z analizo 7 področij dela, s katerimi se srečuje vsak prodajalec pri svojem delu (pridobivanje stikov, prvi vtis, analiza potreb, predstavitev, vplivanje, zaključevanje in splošni vtis na stranko). Analiza vam bo dala vpogled v področja, ki jih mora posameznik še razviti ali nadgraditi.

SISTEMIZACIJA DELOVNIH MEST

Analiza želenega vedenja na posameznem delovnem mestu dopolni sistemizacijo tako, da je še uporabnejša za vse kadrovske aktivnosti, predvsem pa kadrovanje, ki poveča verjetnost izbora idealnega kandidata.

“Make the right impact with right tools”: 

 • Izboljšajte učinkovitost zaposlovanja kadra in odpravite zgrešeno zaposlovanje.
 • Izboljšajte komunikacijo in produktivnost.
 • Znižajte fluktuacijo zaposlenih in povečajte stalnost zaposlenih.
 • Zmanjšajte škodljivi stres.
 • Izboljšajte prodajno učinkovitost in učinkovitost prodajnih treningov.
 • Učinkovito razvijajte talente.
 • Izboljšajte učinkovitost vodenja.
 • Izboljšajte delovno angažiranost, zavzetost in motivacijo.

“Ravnaj z drugimi tako, kot oni želijo, da ravnaš z njimi.”
TTI Success Insights pravilo za uspešno vodenje sodelavcev

37 let izkušenj  več kot 30 milijonov analiz  |  48 jezikov  |  65 držav TOP 20 izobraževalno orodje

TTI Success Insights®