“Brez kovča ljudje ne bodo nikoli dosegli svojih največjih zmožnosti.”
Bob Nardelli, ameriški poslovnež

ZAKAJ POSLOVNI COACHING?

Današnje družbeno okolje ne prizanaša nikomur. Zahteve in pričakovanja so visoki. Če želite v takem okolju delovati optimalno, morate stalno razvijati sebe in svojo ekipo. Odpirati nove perspektive, razvijati sposobnosti, krepiti šibke točke ter pametneje izkoriščati svojo omejeno energijo.

Poslovni coaching je namenjen osebnemu in profesionalnemu razvoju sodelavca ali razvoju zdrave dinamike tima. Posamezniki potrebujemo oporo in hkrati izzivalca, ki nam pomaga razviti moč, vero vase in zdravo samozavest. Istočasno pa prepoznavati in blažiti slabosti, ki nas lahko ovirajo tako v zasebnem kot poslovnem okolju. Medtem ko je timski coaching namenjen razvoju ekipe kot celote. Spodbuja sodelovanje, vzpostavlja ustrezno komunikacijo in usmerja tim k želenemu cilju.

Tina Fröhlich Poslovni coaching

POTEK POSLOVNEGA COACHINGA

Poslovni coaching izvajam s pomočjo različnih vaj, tehnik in orodij po mednarodno akreditiranem programu Coach s strani Mednarodne coaching zveze (International Coaching Federation – ICF, ZDA), za globlji uvid v posameznika pa lahko vključimo tudi TTI Success Insights® osebnostno analizo, ki pomaga razumeti vedenjske potenciale posameznika, njegove vrednote in notranje motivatorje ter veščine in čustveno inteligenco posameznika. Posameznik tako lažje prepoznava in razvija svoje potenciale, tim pa spoznava svoje člane iz popolnoma drugačne perspektive. S tem se spodbuja boljše razumevanje in komunikacija v timu, kar posledično vpliva na delovanje in učinkovitost tima.

Coaching je najbolj učinkovit, ko je posameznik (ali tim) zares pripravljen in željan sprememb. Spremembe niso možne iz danes na jutri, zato je coaching dolgotrajen proces. Tematiko, način dela in časovnico dogovorimo glede na potrebe in zmožnosti posameznika oz. podjetja.

Prijavite se na brezplačno srečanje.