“Mentorstvo pomaga odkrivati kritičnega, samostojnega in ustvarjalnega posameznika, ob tem pomeni tudi pomoč posamezniku pri
njegovem razvoju in vključitvi v okolje (prav tam). Mentorstvo je danes zelo pogosta oblika izobraževanja, ki pomeni prenos znanja in izkušenj mentorja na mentoriranca.”
Monika Govekar Okoliš, slovenska pedagoginja in sociologinja

Tina Fröhlich Mentorstvo kadrovikom

vloga kadrovika

KADROVIK je po mojem mnenju ena težjih, a najlepših vlog v podjetju. Najlepša zato, ker je dinamična, srčna, podporna, razvojna in nenazadnje tudi zelo vplivna in odgovorna, z ogromno komunikacije in interakcije. A težka zaradi marsikdaj napornih odnosov, pogosto spreminjajoče zakonodaje, preveč administracije, različnih interesov ljudi, včasih tudi negativnih akcij (odpuščanje, sankcije…) in predvsem zaradi tega, ker je amortizer med vodstvom in zaposlenimi.

Kaj ponujam?

Kot izkušena kadrovska strokovnjakinja, tako na strokovnih kot vodilnih funkcijah, pomagam kadrovikom na vodstveni ali strokovni funkciji; začetniku/ci, ki potrebuje hitri razvoj v svojem poklicu ali izkušeni osebi, ki pridobi zunanjo perspektivo in drugačne kadrovske izkušnje.

Mentorstvo popolnoma prilagodim potrebam posameznega podjetja in kadrovika za njegov/njen optimalni strokovni razvoj in poklicno rast.

Kaj vse zajema mentorstvo kadrovikom?

 • prepoznamo in krepimo pomen in vrednost kadrovskega področja,
 • spoznamo in krepimo etične in moralne standarde kadrovske stroke,
 • spoznamo kadrovsko operativo, kadrovska pravila in zakonodajo,
 • se naučimo uspešno voditi kadrovsko področje (kadrovska vizija, vrednote, strategija v skladu s poslovnim planom podjetja),
 • spoznamo pomembnost komunikacije in se naučimo učinkovito komunicirati in prezentirati (korporativna, kadrovska in osebna komunikacija),
 • se učimo poslovne usmerjenosti in podjetniškega načina razmišljanja,
 • gradimo prepoznavno blagovno znamko delodajalca,
 • skrbimo za razvoj veščin vodenja, mentoriranja, coachinga, svetovanja in poslušanja,
 • spoznamo tehnike mediacije za posredovanje v morebitnih sporih in konfliktih,
 • vzpostavljamo in krepimo dobre medosebne odnose,
 • naučimo se učinkovitega vodenja projektov,
 • stalno preverjamo stanje kadrovskih aktivnosti in alternativne možnosti,
 • poskrbimo za lastno dobro počutje, da nato lahko poskrbimo tudi za druge.

Prijavite se na brezplačno srečanje.