“Mir ni odsotnost konflikta, ampak sposobnost spoprijeti se z njim.”
Mahatma Gandhi, indijski politik, odvetnik in aktivist

Tina Fröhlich Mediacija

KAJ JE MEDIACIJA?

Mediacija je neformalen, neobvezujoč in zaupen način reševanja sporov, v katerem stranke prostovoljno, ob pomoči mediatorja, skušajo z dogovarjanji in pogajanji doseči mirno rešitev spora in na novo urediti medsebojna razmerja. Pomaga graditi boljšo medsebojno komunikacijo in odnos ter zmanjšuje možnosti zaostrovanja sporov v prihodnje.

KDO SMO MEDIATORJI?

Mediatorji smo v postopku mediacije nepristranski, ne sodimo in strankam ne dajemo usmeritev. Smo odgovorni za razvoj učinkovite komunikacije in gradnje soglasij med strankami. Naš cilj je pomagati strankam najti rešitev problema, ki bo v sprejemljiva za vse vpletene strani.

KDAJ SE UPORABLJA MEDIACIJA?

Mediacija je primerna za reševanje vseh oblik sporov. V poslovnem svetu jo najpogosteje uporabljamo pri:

  • odnosih med sodelavci
  • odnosih med zaposlenimi in nadrejenimi
  • sporih med poslovnimi strankami in partnerji
  • sporih med podjetjem in njegovimi sosedi
  • sporih zaradi izvršb in stečajev
  • odškodninskih sporih
  • sporih pri ukinitvi delovnih mest, zapiranju obratov ali poslovalnic
  • sporih med sindikati in vodstvom
  • sporih zaradi neupoštevanja pogodbenih obveznosti zaposlenih ali poslovnih partnerjev

V primerjavi s sporom na sodišču ali možnimi negativnimi posledicami spora pomeni mediacija ena izmed najcenejših rešitev za reševanje sporov.