“Pravilo številka ena – ne stranke, zaposleni so na prvem mestu!”
Marko Rant, direktor in soustanovitelj start-up podjetja borza terjatev

Kadrovska podpora, razvoj kadrov, kadrovska analitika

VZPOSTAVITEV KADROVSKE FUNKCIJE

V kolikor še nimate vzpostavljene kadrovske funkcije ali pa jo želite modernizirati, vam pomagam izbrati prave kadrovske sodelavce, sistematično vpeljati kadrovsko politiko in procese ter nastaviti ali “osvežiti” kadrovske dejavnosti, ki bodo zagotavljale prave ljudi na pravih mestih, s pravimi znanji in izkušnjami.

Zagotovite si učinkovito in srčno kadrovsko funkcijo!

Tina Fröhlich Kadrovska podpora
Tina Fröhlich Kadrovska podpora

KADROVSKA STRATEGIJA

Če želite pravočasno pridobiti ustrezen kader in zagotoviti, da bodo imeli vaši sodelavci prave spretnosti, sposobnosti, znanje, izkušnje, čutili zavzetost in motivacijo ter naredili svoje delo učinkovito, v rokih in s pričakovano kvaliteto, je potrebno pravilno oblikovati kadrovsko politiko z ustrezno kadrovsko strategijo.

Bodite pripravljeni na prihodnost in si zagotovite pravi kader, na pravem mestu, ob pravem času!

KADROVSKI INFORMACIJSKI SISTEM

Vsako podjetje mora za potrebe kadrovske administracije hraniti osebne in druge kadrovske podatke o zaposlenih. Da so podatki obdelani v skladu z veljavno zakonodajo, shranjeni varno, urejeni sistematično ter hitro dostopni, je smiselno vpeljati kadrovski informacijski sistem.

Digitalizirajte kadrovske procese in s tem optimirajte delo, zagotavljajte varnost, sistematičnost ter hitro dostopnost podatkov!

Tina Fröhlich Kadrovska podpora
Tina Fröhlich Kadrovska podpora

KADROVSKE EVIDENCE IN DOKUMENTI

Zagotovite si strokovne in sistematične kadrovske evidence v skladu z zakonskimi zahtevami.

Pokažite inšpektorjem in sodelavcem, da ste odgovorno in urejeno podjetje!

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Osebne podatke mora podjetje zbirati, hraniti in obdelovati še s posebno skrbnostjo. Podjetjem pomagam vzpostaviti ustrezen sistem varovanja osebnih podatkov v skladu z veljavno zakonodajo in Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR). Ustrezno uredimo procese in dokumentacijo.

Poskrbite, da bodo osebni podatki vaši sodelavcev in poslovnih partnerjev varni, urejeni in obdelovani v skladu z zakonodajo!

Tina Fröhlich Kadrovska podpora
Tina Fröhlich Kadrovska podpora

KADROVSKA ANALITIKA ZA PODPORO ODLOČANJU

Želite učinkoviteje odločati? Potem je pomembno, da imate pri roki prave in kakovostne podatke ob pravem času. Pomagam vam vsebinsko nastaviti najpomembnejša kadrovska poročila, ki bodo prispevala k poglobljenemu razumevanju vaše kadrovske slike za učinkovitejše odločanje.

Pripravite si pomembna kadrovska poročila za podporo odločanju!

PLAČNI SISTEM IN SISTEM NAGRAJEVANJA

Plača je pomemben dejavnik pri zaposlitvi. Če bo zadovoljevala glavne potrebe zaposlenega, bo le-ta zadovoljen. Če ne, bo stalno nezadovoljen. Zato je ključno, da plačni sistem in sistem nagrajevanja nastavimo tako, da bo izpolnjeval potrebe podjetja in pričakovanja zaposlenih, hkrati pa deloval dovolj motivacijsko za doseganje želene produktivnosti in stalnega napredka.

Zagotovite transparenten in učinkovit plačni sistem in sistem nagrajevanja!

Tina Fröhlich Kadrovska podpora
Tina Fröhlich Kadrovska podpora

PROMOCIJA ZDRAVJA

Delodajalec mora načrtovati in izvajati promocijo zdravja na delovnem mestu ter sprejeti ukrepe za preprečevanje, odpravljanje in obvladovanje primerov nasilja, trpinčenja, nadlegovanja in drugih oblik psihosocialnega tveganja.
Naredimo skupaj učinkovito promocijo zdravja na delovnem mestu, ki bo zagotavljala boljše zdravje in počutje vaših sodelavcev ter posledično zniževala bolniško odsotnost.

Poskrbite zase in za svoje sodelavce!

ZAPOSLOVANJE IN UVAJANJE NOVOZAPOSLENIH

Iščete novega sodelavca? Nimate časa, da bi izpeljali postopek ali pa tega niste vešči? Nič lažjega… Skupaj strokovno in ažurno speljemo postopek kadrovanja in uvajanja na delovno mesto. Kandidate lahko tudi testiramo in s tem preverimo njihovo ustreznost za zasedbo delovnega mesta z analizo TTI Success Insights®.

Zagotovite si najboljše sodelavce ter hitro in učinkovito uvajanje na delovno mesto!

Tina Fröhlich Kadrovska podpora
Tina Fröhlich Kadrovska podpora

RAZVOJ KADROV

»Nogometaši trenirajo cel teden, zato, da odigrajo 90 minut v nedeljo, smučarji trenirajo cel teden ure in ure, zato, da se potem za 2 minuti spustijo po hribu navzdol … Zaposleni pa v glavnem »hodijo na tekme«, trenirajo pa zelo malo. Napaka! No, tako delajo povprečni zaposleni in povprečni šefi. Če želite biti v kateri koli panogi boljši od povprečja, morate delati drugače, kot delajo povprečna podjetja. Koliko torej vlagati v lastno izobraževanje, v izobraževanje zaposlenih v podjetju? Več kot to delajo konkurenčna podjetja v panogi. Preprosta formula, mar ne. No te formule se bodo držali samo najboljši, samo tisti, ki dosegajo nadpovprečne rezultate.” Blaž Lisac, Lisac&Lisac d.o.o.

Poskrbite za vaše sodelavce in oni bodo poskrbeli, da boste dosegali nadpovprečne rezultate!